Grup Ferdi Kaza Sigortası

Aşağıda belirtilen teminatlar ile çalışanlar beklenmedik tatsız durumlarda hem yalnız kalmazlar, hem de kurumlarına olan güven duygusu ile daha verimli olabilirler.

Ferdi Kaza Temimatları

Kaza Sonucu Vefat Teminatı
Sigortalının kaza sonucu ölümü halinde, lehdarlarına, başta belirlediği vefat tazminatı ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı
Bir kaza sonucu daimi maluliyet halinde, maluliyet derecesine göre sigortalıya, poliçe belirlediği tutara kadar daimi maluliyet tazminatı ödenir.

Tedavi Masrafları Teminatı
Ferdi Kaza sigorta poliçesi bünyesinde kaza sonucu vefat teminatına ek olarak alınabilir. Sigortalının bir kaza sonucunda, kaza gününden itibaren bir sene içinde tüm hastane ve diğer tedavi masrafları bu teminat bünyesinde değerlendirilir.

Gündelik Tazminatlar
Kaza Sonucunda Vefat teminatına ek olarak alınabilir. Sigortalı, bir kaza neticesinde çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yalızı gündelik tazminat ödenir…

Başvuru ve bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.